Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, okul-sanayi iş birliği için ülke çapında ilk ve tek özelliğinde bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı. ‘Entegrasyon Modeli’ ile fark yaratılacağını açıklayan Gür, BTSO’nun mesleki eğitim desteklerinin çok büyük getiriler sağladığını da söyledi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, kentin mesleki eğitim kapasitesi ile ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi. Okul-sanayi iş birliklerinin sürdürülebilirliği için çalışmaların sahada yürütülmesi gerektiğini kaydeden Gür, Bursa’da mesleki eğitimde planlanan projeleri ve hedefleri BTSO Ekonomi’ye anlattı.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK OLACAK

Sanayi ile uyumlu olmayan mesleki eğitim modelinin başarı şansının olmadığını belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Otomotiv Bölümü mezunu olarak, mesleki ve teknik eğitimde hayaller üzerinden değil gerçekleri kabul ederek ilerlememizin daha doğru olacağına inanıyorum. Bu çerçevede, eğitimde sahaya inerek çözüm üretilmesinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in performansının büyük etkisi var. Türkiye’de meslek eğitiminin güçlendirilmesi, eğitimin de güçlendirilmesi demektir. Üreten güçlü Türkiye yolculuğunda, üreten ekosistemi oluşturmanın en pratik yol da mesleki eğitimden geçmektedir. Eğitim, üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için okul ve sanayi arasında iş birlikleri artırılmalıdır. Bursa’da Bakanlığımızın vizyonuyla birlikte bir bütün olarak okulları birbirine entegre eden birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmaların öncüsü kurumların başında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) geliyor. Önümüzdeki dönemde kentimizde bütün partnerlerin bir arada olduğu, bütün okulları kapsayan alan ve komite bazlı entegrasyonlar üretmeyi planlıyoruz. İş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sanayicilerimizin bulunduğu sektörler ile birlikte yöneteceğimiz sistem, Türkiye’de ilk ve tek olacak” dedi.

‘BUTGEM’İN EĞİTİMLERİ ÇOK DEĞERLİ’

Mesleki eğitimde öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesi gerektiğini de kaydeden Serkan Gür, “Öğretmenin, sanayicinin elinde bulunan üst teknolojiyi kullanabiliyor olması gerekiyor. Sıklıkla değişen ve gelişen teknolojinin yakalanması özelinde BTSO tarafından faaliyete geçirilen BUTGEM bu bağlamda Türkiye genelindeki öğretmenlere de eğitimler sunuyor. Bunun ötesinde ilimizdeki meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerimiz, BUTGEM’in hayata geçirdiği programlarda aktif olarak görev alıyorlar ve okul-sanayi iş birliği modelinin etkin bir örneğinin sergilenmesine destek oluyorlar. Karşılıklı olarak birbirimize güç katarak yürüttüğümüz iş birliklerinin doğrudan istihdama yansıması, sahada karşılık bulması; bunda, öğretmenlerimizle pay sahibi olmak gurur verici… Mesleki eğitimin asıl sahiplerinin sanayiciler olduğunu bilmeliyiz. BTSO ile bu sahiplenme bilinciyle Bakanlık ve Valilik düzeyinde hayata geçirdiğimiz iş birlikleri, kentimizin geleceği için çok kıymetli. Bu çalışmaların sadece proje okullarıyla sınırlı kalmadığını, tüm şehri kapsadığını görmek, eğitim için ayrı bir memnuniyet kaynağı.

BTSO’YA ‘ÜRETEN OKULLAR’ TEŞEKKÜRÜ

BTSO çatısı altında tamamen mesleki eğitime özel olarak kurulan Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi de gençlerimizin istihdamına verdikleri önemi defalarca ortaya koydu. Bu konsey ile okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dokunan etkili ve çözüm odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalar, mesleki eğitim algısının değişimine olumlu yönde katkı sağlıyor ve doğrudan öğrenci ve veli talebine de yansıdı ve meslek liseleri ‘üreten okullar’ olarak anılmaya başladı. Başta Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere tüm BTSO Yönetimi’ne teşekkür ediyorum. BUTGEM ile vizyonumuzu desteleyecek, günün ihtiyaçlarına uygun yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sektörel ihtiyaçlara paralel şekilde yapılandırılan teknoloji odaklı mesleki eğitim verecek şekilde açacağımız tematik okullar da yine ‘istihdam’ temelli projelerimizden olacak. Mesleki ve teknik eğitim alanında yakalanan ve hepimizi heyecanlandıran bu rüzgârda, tüm paydaşlarımızın destekleriyle, büyük bir özveri içinde ve gönülden gerçekleştirilen çalışmalar, sadece Bursamız için değil ülkemize de örnek olacak” diye konuştu.

‘BURSA KODFEST’ HEYECANI

Öğrencileri teknoloji üretimine hazırlamak için kurulan Bursa İnovasyon Merkezi’nde etkinlikler ve yarışmalar düzenlendiğini de belirten Gür, “Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle kurduğumuz, T3 Vakfı’na ait DENEYAP atölyelerinin de yer aldığı Bursa İnovasyon Merkezi, ülkemiz için de yeni bir model oldu. Öğrencilerimiz çağa uygun olarak STEM eğitimi, robotik- kodlama, yazılım geliştirme ve elektronik devre tasarlama, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, 3B tasarım, mobil uygulama geliştirme, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi alanlarda bilgi ve beceri düzeyini artıracak çalışmalar yapabilecekleri ve yeteneklerini gösterecekleri faaliyetlere ihtiyaç duyuyor. Biz de bu kapsamda Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen Erasmus+ projesi Code Is Loading ve İnovasyon Merkezi iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabildiği ‘Bursa Kodfest’ kodlama yarışmasını düzenleme kararı aldık. BTSO ve BEBKA desteğiyle organize ettiğimiz bu ödüllü organizasyon ile öğrencilerin kodlama yeteneklerini sergilemelerine olanak verdik. Bu doğrultuda ortaokul düzeyinde blok tabanlı kodlama ile oyun tasarımı, lise düzeyinde geliştirme kartı ile devre tasarımı, web tasarımı ve logo tasarımı başlıkları altında bir planlama yaptık. Yeni yetenekleri tanıyacağımız bu organizasyondaki en büyük amacımız gençlerin kendi yeteneklerinin farkına varabilmelerine katkı sunabilmektir. Çünkü ülkemizin gelecek vizyonuna ulaşması, teknolojinin ve üretimin bir arada olmasıyla gerçekleşecek” dedi.