BTSO Yönetim Kurulu Adına İmtiyaz Sahibi
 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail KUŞ
 
Sorumlu Genel Yayın Müdürü
Osman TÜYSÜZ
 
Editörler
Selahattin BUDAKOĞLU
Evren ÖZTÜRK
Ali Bahadır AYDIN
Yusuf Serkan YILMAZ
Yavuz Burak BUDAK
 
Dergi İletişim
Tel: 0 224 275 17 60
Faks: 0224 275 17 69
www.btsoekonomi.com
 
Yayın Türü
Yerel ve süreli yayındır.
BTSO Ekonomi Dergisi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yayınıdır.