BTSO Yönetim Kurulu Adına İmtiyaz Sahibi
 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail KUŞ
 
Genel Yayın Müdürü
Selahattin BUDAKOĞLU
 
Editörler
Evren ÖZTÜRK
Yusuf Serkan YILMAZ
Yavuz Burak BUDAK
Kaan ÖZÇAVDAR
Deniz OKCAN