Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları, Ürün Gözetim Mekanizması ile yakından takip edilecek. Yeni düzenlemeyi değerlendiren Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, pandemi döneminde gıda enflasyonundaki artışın temel sorunun tespit edilmesi sonrasında çözüm aranması gerektiğini kaydetti.

ETKİN VE UYGUN FİYATTAN SATILMALI

Enflasyonda atalet etkisinin sınırlandırılması amacıyla yürürlüğe giren Ürün Gözetim Mekanizması’nı değerlendiren Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, “Özellikle pandemi döneminin ardından gündemden düşmeyen gıda enflasyonundaki artış ile ilgili yapılan her çalışma ve kararın değerli olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun önüne geçmek için tarımsal altyapı ve kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak üretim gerçekleştirmeliyiz. Üreticinin kesintisiz bir üretim sağlaması ve çiftçinin bu konuda istekli hâle getirilmesi de büyük önem teşkil ediyor. Ticarileşme noktasında ise ürettiğimiz ürünü iç piyasada halkımıza zamanında, etkin ve uygun fiyattan sunmalıyız” dedi.

ULUSLARARASI REKABETE TEŞVİK ŞART

İklimsel değişimin tarım ve gıda sanayiine olumsuz etkisini önlemeye yönelik hamleler yapılması gerektiğini de dile getiren Serkan Durmuş, “Çiftçi döviz kuru değişimlerinden korunmalı. Bunun yanında, uluslararası düzeyde de adından söz ettiren gıda sanayimizi küresel rekabete hazırlamalı ve teşvik etmeliyiz. Bu yöndeki çalışmaların gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara doğrudan veya dolaylı etkilerinin olduğu düşünüldüğünde, multidisipliner bir tarım gıda politikasının oluşturulmasının faydalı olacağına inanıyorum. Tüm kesimlerin bir arada olduğu, fikirlerin ve çözümlerin sunulduğu ve birlikte çalışıp birlikte karar verme yetisine sahip şeffaf bir bilim kurulunun, çalışmaları düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım ve gıda sanayiinin milli güvenlik meseli olarak görülmesi artık bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.