‘Önceliğimiz Bilişim Ekosistemi’

‘Önceliğimiz Bilişim Ekosistemi’

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği’nin (BİSİAD) yeni başkanı İdris Doğrul BTSO Ekonomi’nin sorularını cevaplandırdı. Doğrul, “Ana önceliğimiz Bursa’da bilişim ekosisteminin kurulması. Bursa’nın bilişim kenti olması için projeler üreteceğiz.” dedi.

BİSİAD’ın özgül ağırlığa sahip bir dernek olduğunu belirten İdris Doğrul, Bursa’da bilişim konusunda danışılan bir STK olmak için çalışacaklarını vurguladı. Sektörü rakamlar ve istatistiki veriler üzerinden değerlendireceklerini kaydeden Doğrul, bilişim sektöründe yer almak isteyen gençlerin desteklenmesi, AB bilişim projelerinde etkin paydaşlar olunması, devlet kurumlarının yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve Bursa’da bilişim ekosisteminin kurulması gibi projeler üzerinde çalışacaklarını söyledi. 

BİSİAD’ın Nisan ayında yapılan Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen İdris Doğrul, dergimizin sorularını cevaplandırdı:

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği hakkında bilgi verir misiniz ?

26 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Türkiye’nin ilk bilişim STK’larındandır.

Ülke çapında yararlı sonuçlar vermesi için bilişim sektörünün kamuoyundaki prestijinin yükseltilmesi, bilgisayar firmaları ve çalışanları arasındaki ilişkilerin ve iletişimin düzenlenmesi, sektördeki teknik servis ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bilgi toplumunun oluşturulmasına katkı sağlanması, bilişim sektörü ile ilgili toplumsal gelişmelerde kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve öneriler geliştirilmesi ve tüm bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasını sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bilişim firmaları ve profesyonellerinden oluşan bir sektör sivil toplum kuruluşuyuz. Yüzyılımıza damgasını vuran bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve dünya bilişim pazarında ülkemizin hak ettiği payı alabilmesi için bilişim ürünleri ve hizmetleri üretenleri destekleyen, gelişime katkı koyan çalışmalarına devam etmektedir.

BİSİAD çatısı altında toplanan bilişim alanında faaliyet gösteren üye şirket ve sektör profesyoneli üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile başta Bursa olmak üzere, Türkiye’nin dünya bilişim pazarından aldığı payı arttırması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Birlikte üretmenin gücünü, kolektif çalışma bilincini iş dünyasına aşılama arzumuz, üyelerine değer katan bir dernek olmak BİSİAD’ın ana hedefleri arasındadır.

Yönetim, yüksek istişare kurullarımız, konseylerimiz ve üyelerimiz ile her fikri dinleyen, değerlendiren anlayışımız sayesinde bundan sonraki yıllarda da bilişim sektörünün ülkemize kazandırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Derneğin yeni vizyonu ve hedeflediğiniz projelerden bahsedebilir misiniz ? 

Bizler özgül ağırlığı olan bir derneğiz. Bilimin ve bilişimin özel insanlarından oluşuyoruz. Gerek bilgimiz, gerekse özgül ağırlığımızı Bursa ve Türkiye’de hissettireceğiz. Meslek örgütü olmamız nedeniyle sivil toplum çalışmalarımız da sahamızla ilgili olacak.

Bursa’da bilişim konusunda danışılan bir STK olmak için çalışacağız. Rakamlar dahilinde konuşarak, istatistikler üzerinden bilişimin Bursa ve Türkiye’deki durumunu yorumlayacağız.

Gençlerimize özen göstereceğiz; onları motive edeceğiz. Bilişim yarışmaları düzenleyeceğiz. Meslek liselerine, MYO, üniversitelere bilişim konusunda daha etkin dokunacağız.

Bursa’nın bilişim kenti olması için çabamız devam edecek. Kentimizin teknoloji kurumları ile daha sıkı temasta olacağız ve onları zorlayacağız. Bu konuda en büyük destekçimiz BTSO ve Başkanımız İbrahim Burkay’dır.

Bursa’da bilişim konusunda ekosistem kurulması konusunda çalışacağız; Yönetim Kurulumuz ve dernek üyelerimiz çalışmalarına başladırlar. Yerel yönetimler ile akıllı şehircilik konularında paydaş olmayı planlıyoruz. Temaslarımız ve projelerimiz ile tüm sahalarda destek sağlayacağız.

Avrupa Birliği ile bilişim projelerinin bir veya birkaçında yer alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni dönem ve Yeşil Mutabakat’ta oluşacak fırsatları hep beraber değerlendireceğiz.

Devletimizin kurumlarının yazılım ihtiyaçları konusunda bilişim firmaları ile beraber çalışmasını, ortak projelerde bizlere de yer vermesi konusunu her platformda dile getireceğiz.

Bursa’da bulunan tüm STK’lardan, kurum ve kuruluşlardan gelen tüm fikirlere açık olacağız ve onlarla süreklilik arz eden bir temasımız olması için çaba göstereceğiz.

Bursa’da bilişim sektörünün mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Bilişim, ileri seviye teknolojik ihtiyaçlarının maliyeti, yazılım, bilişim bileşenleri üretmenin zorluğu altında yaşamaya çalışan bir sektör. Optimize olmakta zorlanan Bursa bilişim firmaları dağınık, stratejik planlamalardan uzaktır. Markalaşma ve ürün pazarlama, uluslararası alanda yer alan ürün sayımızın azlığı bunu göstermektedir. Sorunların tespiti ve envanteri konusunda bugüne kadar yapılmış ciddi bir çalışma mevcut değildir. Bireysel olarak hedefe ulaşmada zorluklar yaşayan firmalarımızın ortak çalışma ve paylaşım konularında yol alması gerekmektedir. Yeni dönem dijitalleşme konusunda Bilişim firmalarımız hak ettiği yere maalesef gelememiştir.

Bursa’da bilişim sektörünü gelişimini kısıtlayan faktörler;

Nitelikli işgücünün sınırlı olması,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) vizyon eksikliği,

KOBİ'lerin BİT kullanma kapasitelerinin düşük ve BİT Ekosisteminin gelişmemiş olması,

Kamu kurumlarında kapasite ve koordinasyon eksikliği ve altyapı sıkıntıları olarak sıralanabilir.

Sektörün en önemli beklentileri neler ?

Firmalarımızın bilgi, beceri ve tecrübeleriyle edinilmiş kazanımlarının yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda markalara dönüşmesi,

Bursa sanayisinin Bursalı teknoloji firmalarıyla çalışması ve yerli üretimi tercih etmesi,

Doğru destekler ve politikalar ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ihracatını artırarak dünyada sayılı firmalar arasında yer almasının sağlanması gibi konulara önem verilmesi gerekmektedir.

Tüm bunlara ek olarak, ASELSAN, HAVELSAN, Türksat gibi kamu şirketlerinin stratejik ve öncelikli konularda temel araştırmalar yapan, güçlü araştırma merkezleri kuran, standartları belirleyen, gerekli konularda kamuya ve bizlere danışmanlık verip yol gösterici uzman kuruluşlar olması gerekirken, devletin yazılım ihtiyaçlarını karşılayan, fiyatlandırma ve ihale süreçleri gibi sorunlarının olmadığı bir yapıda çalışıyor olmaları, büyük bir haksız rekabete yol açmaktadır. Devlet, zaten yapabildiklerimizi yapmaya değil, sektörümüzün mevcut imkanları ile yapamadıklarına odaklanmalıdır. 

BTSO bünyesinde (48. Meslek Komitesi) sektörün gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin neler söylersiniz ? 

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızı sektör paydaşlarımızın görüş ve önerilerine yönelik olarak planlamış bulunmaktayız. Gerek yerelde gerekse ülke çapında birçok kurumu ziyaret ederek hem taleplerimizi, hem de önerilerimizi dile getirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanlığı Bilişim Ofisi, IMMIB, TÜBİTAK, BEBKA, KOSGEB, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Birimi, BTÜ, Çevre illerdeki sanayi ve ticaret odalarinin bilişim komiteleri bunlardan sadece birkaçı.

MEB ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz çalışmalar dahilinde ilimizdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin bilişim ve bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarını belirleyerek çözümler bulmaya yönelik istişare toplantıları, seminerler ve eğitimler düzenledik.

BTSO Akademi altında üyelerimize yönelik birçok eğitimin verilmesini sağladık; Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Siber Güvenlik Farkındalık, TSE 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kobilerin Dijitalleşmesi ve diğer eğitimlerimizi gerek sektör üyelerimiz gerekse tüm diğer BTSO üyelerine yönelik olarak planladık.

Bilişim Sektör Günleri ve e-Ticaret Zirvesi gibi faaliyetlerle BTSO 48. Komite Üyelerimizin tanınırlığını artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirdik.

Halihazırda devam etmekte olan “Bilişim” Kapasite raporu ve HİSER çalışmalarımızın da gerek Bursa, gerekse Türkiye çapında büyük etki yaratacağından eminiz.

Günün koşullarına bağlı olarak bilişimle alakalı her alanda etkili çalışmalar yapmak ve ilgili mercilerde gerekli düzenleme ve kararların alınarak uygulamaya geçilmesini sağlamak en büyük önceliklerimizdendir. Komitemize ulaşan taleplere mümkün olan en kısa sürede yanıt vererek gerekli aksiyonların alınmasında azami gayret gösterdiğimiz tüm paydaşlarımız tarafından bilinmektedir.

Bu birlik ve beraberlik içinde daha da güzel projelere hep birlikte imza atacağımıza dair inancımız tamdır.

BTSO ve BİSİAD işbirliğini güçlendirmek amacıyla planladığınız proje veya çalışmalar var mı ? 

Bilişim Sektörünün Bursa’da güçlendirilmesi için BTSO ile ortak çalışmalar ve projeler yapmayı çok önemsiyoruz ve bu ortaklığı destekliyoruz. Bursa’da ‘Bilişim Ekosistemi’nin kurulması, yaygınlaştırılmasında BİSİAD, en büyük desteği her zaman olduğu gibi yine BTSO’dan alacaktır. Bilişim firmalarının yaşamlarını sürdürmesi için bu ekosisteme ihtiyaç olduğu muhakkaktır.

Bursa’da dijital dönüşüm için öncelikli olarak ekosistemin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bunun için sahiplenilecek bir strateji ve yol haritasına ve farklı alanlarda farklı kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların koordine edilmesine ihtiyaç vardır.

Yerli ve milli bilişim konusundaki söylemler, Sanayi politikası uygulamaları, bilişim ve bileşenleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

Yasal mevzuat ve yasal süreçlerin işleyişi iş dünyası açısından yatırım kararlarında en temel unsurlardan birisidir. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası rekabette dezavantajlı konuma düşmemesi için yapılacak düzenlemeler uluslararası standartlara uyumlu olmalıdır. Önemli konulardan birisi de vergi düzenlemeleridir. Vergi oranları uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak ve sektörle istişare içinde belirlenmelidir.

Bilişim sektöründe rekabet koşullarını tekrar gözden geçirmek ve adil olmasını sağlamak zorunluluğu vardır. Dönüşümün olumlu ve olumsuz etkilerinin hissedildiği kesim KOBİ’lerdir. KOBİ’lerde teknolojinin anlaşılamaması ve uyum sağlama konusunda KOBİ’lerin tekrar bilgilendilmesi, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Ölçek ekonomisi kapsamında, KOBİ’leri bir araya getirecek iş modelleri geliştirilmeli ve KOBİ’ler bir arada çalışma yöntemleri konusunda teşvik edilmelidir.

Ekosistem konu başlıklarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. İki ay içerisinde gelen bilgiler, araştırmalar ve çalışmalar sonucunda stratejik planımızı Bursa ile paylaşmak ve harekete geçmek istiyoruz.

Yukarıda değindiğimiz konuların ele alınması, planlaması ve stratejilerinin belirlenmesi konularında BTSO-BİSİAD iş birliğini çok önemsiyoruz.

ULUTEK Teknopark’ın bilişim sektöründe girişimcilik ekosistemine katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Teknoparklar; üniversite-sanayi-devlet işbirliği ile birlikte, girişimcilik ve Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması için önemli bir araçtır. Yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde sağladıkları destek ve teşviklerle girişimciliği hızlandırmakta, girişimcilerin proje kültürünün gelişimine katkı sağlamaktadır. Teknoparkların sunmuş olduğu bu imkânlar; girişimcilerin toplumun güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına çözümler üreterek riske girebilmelerine imkan vermektedir. Bu yapı, girişimcilik ekosistemi için altyapıyı hazırlamaktadır.

ULUTEK’in kurulduğu günden bugüne pek çok girişimciye ev sahipliği yaptığını ve onların gelişmesi ve büyümesine katkıda bulunmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğünü görüyor ve bunları yakından takip ediyoruz. Sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi için de bu faaliyetleri son derece değerli buluyoruz. Ancak gelinen bu noktada, sektörümüzün büyüme ve gelişim hızının artması için teknopark firmalarının ürünlerinin ticarileştirilmesi ve fon kaynaklarına erişimi konusunda, yerel sanayi tarafından bilinirliğinin artırılmasına ve AR-GE kavramının daha özgürlükçü bir anlayışla duvarlar arasına hapsedilmeden yapılabilmesine olanak sağlayan adımlara ve gelişmelere de ihtiyaç duyulduğunu ifade etmeliyiz.