TEKNOSAB ile 100 yıl sonra...

TEKNOSAB ile 100 yıl sonra...

Özel Röportaj: Erdal Çatalkaya

Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü M. Latif Deniz, 131 Ar-Ge ve 30 tasarım merkezinin yer aldığı Bursa’nın, Bakanlık yatırım teşviklerinden yararlanma oranının yüzde 5 olduğunu açıkladı. Kentin yeni organize sanayi bölgelerine ev sahipliği yapabileceği mesajını veren Deniz, TEKNOSAB’ı kuran BTSO vizyonunun Bursa’yı 100 yıl sonra dünyanın üretim üssü yapacağını söyledi.

-Bursa, pandemi sürecinde sanayi yatırımları ve Bakanlığın hizmetleri açısından nasıl bir konumda?

Bursa, sanayi işletmelerinin yüzde 42’sinin bulunduğu Marmara Bölgesi’nde yer almakta ve bölge içi sanayi işletmeleri dağılımına göre yüzde 22,37’lik oran ile İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 17 organize sanayi bölgesi ile imalat sanayinde Türkiye katma değerinin (GSMH’ dan aldığı pay), yüzde 8-9'unu tek başına sağlamaktadır. Bursa, çalışan ve işyeri sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından 4. sıradadır. İstihdam ettiği çalışan sayısı açısından ülke genelinin yaklaşık yüzde 5’lik dilimine sahip olan Bursa’daki sanayi işletmeleri çalışan sayısına göre yüzde 65’i mikro, yüzde 25’i küçük, yüzde 8’i orta, yüzde 2’si büyük ölçekli işletmelerdir. Ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine, ihracat yönüyle döviz girdisi sağlanmasına ve sanayi altyapısının güçlenmesine sağladığı katkılarla Bursa, ekonomik açıdan büyük bir dinamizm sergilemektedir. Bursa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi politikalarıyla ülkemizde son yıllarda ağırlık kazanan yerli ve milli üretim anlayışının başatı konumuna yükselen savunma sanayiinde 78 firmaya da ev sahipliği yapmaktadır. En yüksek yerlilik oranında üretimi sağlamak ilkesi ile faaliyet gösteren sektör firmaları, ortak değer üreten ve ana üreticilerin ihtiyaçları için başvuracağı ilk kümelenme özelliği taşıyor.

131 AR-GE, 30 TASARIM MERKEZİ VAR

-Bursa’nın Ar-Ge ve tasarım merkezi karnesi ne durumda?

5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren AR-GE merkezleri ile ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir. 2020 yılı sonu itibarıyla ilimizde 131 Ar-Ge ve 30 tasarım merkezi bulunmaktadır.

BURSA’DAKİ AR-GE MERKEZLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN NE KADAR YARARLANILIYOR?

-Bursa, yatırım teşviklerinden ne kadar yararlanıyor?

2020 sonu itibarıyla ilimizde 553 firmaya toplam 12 milyar 181 milyon TL tutarında yatırım teşviki verilmiştir. Bu rakamlar ile ilimizin ülke geneli yatırım teşviklerinden yararlanma oranı yüzde 5.22’ye tekabül etmektedir. 2021 Ocak ve Şubat aylarında da 131 firmaya 2 milyar 349 milyon TL tutarında yatırım teşviki verilmiştir. 2021’in ilk 2 aylık verilerine göre de ülke geneline göre Bursa, yüzde 7 oranında pay almıştır.


-Bursa, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin neresinde?
‘YENİ OSB’LER İÇİN POTANSİYEL VAR’

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda en temel gereksinim olan, sanayide teknolojik dönüşüm gerçekleştirilmesi yolunda Bursa, şimdiden lider konuma ulaşmıştır. Mevcut sanayi yapısının bilgi tabanlı, Ar-Ge ve inovasyona dayalı, yüksek katma değerli, yüksek teknolojiye sahip, küresel rekabete uygun, bir sanayi yapısına dönüştürülmesi amacıyla bugün ülkemizdeki ilk ve tek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi-TEKNOSAB, Bursa’da kurulmuştur. Böylece Bursa, sanayi kenti kimliğini teknoloji kenti kimliğine taşımayı amaçlamaktadır. Bugün TEKNOSAB’ı kuran vizyon, 100 yıl sonra Bursa’yı dünyanın üretim üssü haline getirecektir. TEKNOSAB, Bursa Ticaret ve Sanayi Oda’mız tarafından tüm alt ve üst yapı sorunlarını giderilmiş, çevreye duyarlı, teknoloji geliştirme bölgelerini, Ar-Ge merkezlerini içeren, tüm lojistik sorunlarını giderilmiş ve böylece ileri teknoloji üreten yerli ve yabancı yatırımcıyı cezbeden bir organize sanayi bölgesi olarak projelendirilmiş ve bu proje çerçevesinde hızla ilerlemektedir.

-Bursa’nın yeni OSB’lere ihtiyacı var mı?

Ülke sanayi üretiminin merkezi konumundaki ilimiz, bu niteliğe mevcut 17 organize sanayi bölgesi (OSB) sayısına ulaşmıştır. Sadece OSB’lerden yapılan ihracat, yıllık ortalamaya göre 12 milyar Dolar civarındadır. Mevcut OSB’lerimizdeki istihdam edilen çalışan sayısı ise 196 bin. Bu rakamın yan sanayi ile birlikte milyona ulaştığı bilinmektedir. Sadece ihracat rakamları ve istihdam sayıları bile organize sanayi bölgelerinin önemini ortaya koymaya yetmektedir. Bursa’nın mevcut sanayi niteliği ile kazanmış olduğu ülke sanayinin lokomotif şehri ve bugün en fazla ihtiyaç duymuş olduğumuz istihdamda öncü il olma konumunu devam ettirebilmesi gerekir. Bu bağlamda sanayicilerimiz ve sanayi kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yeni organize sanayi bölgelerine ev sahipliği yapacak coğrafi ve fiziksel potansiyele sahiptir. Ülkemizdeki birçok başarısız örneğe rağmen doğru yer seçimi, yönetim işleyişi, ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaşımı konularında başarılı uygulamalara da örnek olma özelliği taşıyan mevcut 17 OSB ile Bursa, ülkemiz sanayinin lokomotifi konumundadır. Kentimiz, inovasyona dayalı yüksek katma değerli ürünler üreten, küresel rekabete uygun sanayi yapısına dönüşme amacı ile birçok Ar-Ge merkezli firmaya ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda sanayi yatırımlarının yapılması, işletmelerin verimliliklerinin arttırılması ve bölgesel kalkınmada önemli görevler üstlenmiştir. Kalkınma aracı olarak işlevlerini yerine getirmiş olan OSB’ler, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda Bursa’yı ihracatta İstanbul’dan sonra ikinci kent olma konumuna ulaştırmıştır.