Türk Yatırımcılar 128 Ülkede Yatırım Yaptı

Ticaret Bakanlığının Yurt Dışı Yatırım Anketi, 2022 yılı sonu itibarıyla 128 ülkede 2 bin 33 doğrudan Türk yatırımı bulunduğunu ortaya koydu.

Bakanlık, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2022 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik "Yurt Dışı Yatırım Anketi" gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 33 yatırımın sermaye pozisyonu 50,8 milyar dolar olarak tespit edildi.

54,1 Milyarlık Yatırım

Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı ise 54,1 milyar dolar oldu. Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların dağılımı incelendiğinde, 2 bin 33 yatırımın 750'sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 465'inin "Diğer Avrupa Ülkeleri" olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü.

Diğer Asya ülkelerinde 229, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde 222, Kuzey Amerika'da 183, Kuzey Afrika'da 77, diğer Afrika ülkelerinde 57, Okyanusya ve Kutup Bölgesi'nde 24, Orta Amerika ve Karayipler Bölgesi'nde 18, Güney Amerika'da 11 yatırım bulunuyor. Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 37,41 olurken diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 22,93 olarak hesaplandı.

İlk Sırada AB Ülkeleri Var

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin yüzde 61,4 pay ve 31,2 milyar dolar sermaye pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü. AB ülkelerini Birleşik Krallık, Rusya, Balkan ülkeleri, EFTA üyeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinin yer aldığı "Diğer Avrupa Ülkeleri" yüzde 23 pay ve 11,7 milyar dolar ile takip etti. Kuzey Amerika'da yüzde 5,3 payla 2,7 milyar dolar, Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de yer aldığı "Diğer Asya Ülkeleri"nde ise yüzde 4,5 payla 2,3 milyar dolar tutarında Türk yatırımı bulunuyor. Fas, Tunus, Libya, Cezayir ve Mısır'ı içeren Kuzey Afrika bölgesinin yatırımlar içinde yüzde 3,2 paya ve 1,6 milyar dolar sermaye pozisyonuna, Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu ülkeler ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerini içeren Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ise yüzde 3'lük paya ve 1,5 milyar dolar sermaye pozisyonuna sahip oldu.