Gelecek: e-ticaret

Henüz bir adım atmadıysanız bilin ki gecikiyorsunuz! E-ticaret tahminlerin çok üzerinde bir ivme ile tüketicilerin ve işletmelerin hayatına girdi bile. Sizin ürünleriniz ve hizmetleriniz için çok geç kalmadan kapıyı aralamanız kaçınılmaz....

24/08/2021
Gıda Güvenliği Kültürü

Gıda güvenliği kültürü, insanoğlunun var oluşundan bu yana işlevsel ve kavramsal bir gerçek olarak varlığını sürdürürken, toplu beslenme ve gıda endüstrisinin gelişimi ile giderek önemi artan bir olgu olmaya devam etmektedir. Sanayi devrimi...

24/08/2021